כשאומרים ביגדטה מתכוונים לכמויות המטורפות של המידע שרץ ברשת. מידע מורכב שלא ניתן לנהל אותו בשיטות ותוכנות מסורתיות (בטבלאות) . זה כבר לא תוכן טקסטואלי שמגיע לארגון וניתן לנתח אותו, אלא מידע שמגיע בצורות שונות (תמונות, וידאו,דיונים, פוסטים וכו'), בעיקר ברשתות החברתיות.